naam ingevuld!"; } elseif(empty($_POST['bericht'])){ echo "Je hebt geen bericht ingevuld!"; } elseif(empty($_POST['mail'])){ echo "Je hebt geen emailadres ingevuld!"; } else{ if($_POST['onderwerp'] == 'Klacht'){ $onderwerp = "bug"; } elseif($_POST['onderwerp'] == 'Vraag'){ $onderwerp = "Idee"; } elseif($_POST['onderwerp'] == 'Fout op de website'){ $onderwerp = "Vraag"; } else{ $onderwerp = "Overige"; } $header = "From: ".$_POST['naam']." < ".$_POST['mail']." >"; mail($mailto, $onderwerp, $_POST['bericht'], $header); echo "Je mail is succesvol verzonden, ".$_POST['naam']; } } else{ echo "
Naam:


Email-adres:


Onderwerp:


Bericht:


"; } ?>